Thun Glory


2016-03-10

Thun Glory kommer in på en snabbvisit.


LänkarResurser


Komplett utrustat varv för alla förekommande arbeten

Falkvarv är den kompetenta och snabba servicespecialisten för Nordsjötonnage. Inne på varvsområdet i Falkenberg finns i stort sett alla nödvändiga verkstadsresurser samlade.

Vi står för kvalitativ bredd, har flexibiliteten som gör det möjligt att snabbt kunna uppbringa nödvändiga resurser, exempelvis för omfattande ombyggnader, och vår administrativa organisation är liten och effektiv med korta beslutsvägar.

Flytdocka Ett

Flytdocka Två

P1070560 P1070557
Kapacitet: 120 x 19 meter
Liftkapacitet: 4 500 ton
Kapacitet: 155 x 24 meter
Liftkapacitet: 7 500 ton

Välkommen till Falkvarv


- kvalificerad och snabb servicespecialist för Nordsjötonnage

Falkvarv AB, beläget vid den svenska västkusten mellan Öresund och Göteborg, är ett varvsföretag som kännetecknas av hög teknisk kompetens och solid långvarig erfarenhet.

Varvets förhållandevis måttliga storlek med cirka 50 anställda ger korta och snabba beslutsvägar. Kunden kan ha personlig kontakt med vem som helst av Falkvarvs anställda.

Ett uppbyggt nätverk av kvalificerade underleverantörer och samarbetspartners gör att vi med kort varsel kan ställa upp med stor kapacitet. Falkvarv kan åta sig i stort sett samtliga förekommande varvsarbeten, inklusive tekniskt komplicerade uppgifter som till exempel omfattande maskinombyggnader.

Inom varvsområdet finns även kapacitet att utföra:

  • Alla slag av blästring, målning och ytbehandling
  • Elektriska installationer och service
  • Inredningsarbeten

 

Specialkompetens och flexibilitet ger fortsatt expansion

about imageVarvets nuvarande inriktning på reparation, underhåll och ombyggnation har formats efter våra kunders krav och önskemål. Ett arbetsområde som expanderar för närvarande är den rörliga servicen för fartyg i drift, som innebär möjlighet till snabba problemlösningar för kunden – dygnet runt, överallt i världen.

I Falkenberg har vi idag de resurser som krävs, både när det gäller kompetens och teknisk utrustning, för att utföra alla arbeten som efterfrågas. Falkvarv har kapacitet att torrsätta fartyg upp till 150 meters längd. Verksamheten utvecklas fortlöpande mot ständigt högre kvalitet och kortare liggtider – nyckelfaktorer för fortsatt expansion. Detta kan vi åstadkomma med hjälp av ökande grad av flexibilitet, exempelvis genom ett välutbyggt nätverk som gör det möjligt för oss att snabbt kalla in personal med specialkompetens.

Falkvarv är godkänt av samtliga klassningssällskap för att utföra CAP-mätningar.
Varvet är även godkänt för att utföra undergjutningar av huvudmaskiner med epocast.


Varvsverksamhet i Falkenberg sedan 1946

Falkvarv AB i Falkenberg startade 1987. Då byggde vi vidare på en tradition av varvsverksamhet, med både nybyggnationer och reparationer, som funnits i staden sedan 1946.


Kort om Falkvarv AB


start right

Kort om Falkvarv AB

Falkvarv AB, beläget vid den svenska västkusten mellan Öresund och Göteborg, är ett varvsföretag som kännetecknas av hög teknisk kompetens och solid långvarig erfarenhet. Varvets förhållandevis måttliga storlek med cirka 50 anställda ger korta och snabba beslutsvägar.

Ett uppbyggt nätverk av kvalificerade underleverantörer och samarbetspartners gör att vi med kort varsel kan ställa upp med stor kapacitet. Falkvarv kan åta sig i stort sett samtliga förekommande varvsarbeten, inklusive tekniskt komplicerade uppgifter som till exempel omfattande maskinombyggnader. Läs mer >>